1. Visām mūsu veikalā itshop pirktajām precēm ir ražotāja garantija

Lai izvairitos no parpratumiem, ludzam rupigi iepazities ar preces lietosanas instrukciju.

Garantija ir spēkā tikai, ja iegādātajai precei tiek uzrādīts atbilstoši aizpildīts garantijas talons un pirkumu apliecinošs dokuments - kases čeks, pavadzīme, izplātītāja garantija;

Garantijas talons ir derīgs tikai tad, ja tajā ir norādīts preces nosaukums, modelis un numurs, pardošanas datums, skaidri redzams pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts.


2. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz:

pārdotās preces papildus piederumiem, aksesuāriem un barošanas elementiem, kas ietilpst preces komplektācijā piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni, akumulātori, lādētāji, antenas, tālvādības pulti, saslēgšanas vadi.


Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

ja prece, kas paredzēta personiskām vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;

ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;

ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;

ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;

ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

 

Bojājumi, kuri anulē garantiju:

bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;

bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;

bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;

bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana.


3. Juridiskām personām - visām precēm (printeri, monitori, UPS, portatīvie datori) nodrošina ražotāja garantija 1 gads.